Till innehåll på sidan

Budgetprocessen

Nedan finns deadlines för budgetprocessen 2020.

Skolnivå

Deadline Budget Ansvarig
16 oktober SUHF budget klar Skolchef med stöd av ekonom
17 december Skolbudget klar Skolchef med stöd av ekonom

Institutionsnivå

Institutionsbudget byggs upp underifrån, utgångspunkten är projektbudgetarna som sedan ligger till underlag för avdelningsbudgeten som i sin tur slås ihop till en institutionsbudget.

Deadline Budget Ansvarig
26 oktober Lokalbudget klar Prefekt med stöd av ekonom
26 oktober SUHF budget klar Prefekt med stöd av ekonom
November månad Projektbudget Projektledare med stöd av ekonom
November månad Avdelningsbudget Avdelningschef med stöd av ekonom
10 december Institutionsbudget klar* Prefekt med stöd av ekonom

*Institutionsbudget som inte är i balans per verksamhetsgren skall kommenteras. Balans betyder avvikelse från 0 till max +- 5% av omsättningen – prefekt ansvarar

När får vi underlag till budget?

  • Preliminär GRU – oktober/november
  • Preliminär FoFU – oktober/november
  • Verksamhetsuppdraget (rektors) – i början av december

Kalkylmallar (ansökningar och anställningar) inför nästa år (2021) uppdateras under november månad (efter fastställda SUHF budgetar).