Till innehåll på sidan

Viktiga datum Ekonomi inför årsbokslut 2021/2022

Nedan kan du se vilka deadlines som gäller inför årsbokslutet gällande ekonomisk attestering av fakturor. Här hittar du även viktiga datum för registrering av HST och HPR.

Tänk på att:

2021-12-07

Sista dag att fakturera internt inom KTH och till statliga myndigheter avseende 2021.

2021-12-13

Sista dag för ekonomisk attest i EFH av transfereringar till andra skolor på KTH samt till statliga myndigheter.

2021-12-15

Semesteransökningar avseende 2021 ska vara attesterade i systemet för egenrapportering.

2021-12-28

Sista dag för ekonomisk attest av interna fakturor.

2021-12-31

Sista dag för rapportering i Ladok.

2022-01-05 kl 12:00

12:00 är sista tidpunkt för ekonomisk attest i EFH.

2022-01-10

Sista dag för registrering i Agresso för period 2021-12.

Registrering av HPR och HST inför årsredovisningen (Beslut UF-2013/0846)

  • HPR som tillhör december 2021 men registreras i januari 2022 kommer med i körning som görs 31/1 (dvs genererar pengar januari 2022).
  • HPR som tillhör december 2021 och registreras senare än 31/1 2022 kommer inte att generera pengar.
  • HPR som tillhör jan-nov 2021 och registreras efter 31/12 2021 kommer inte att generera pengar.
  • HST som tillhör 2021 måste registreras under 2021 för att generera pengar.