Till innehåll på sidan

TRITA - Rapportserier

Här hittar du information om ABE-skolans TRITA-ABE-rapportserier samt vem du ska vända dig till för att erhålla ett löpnummer.

Följande tre TRITA-ABE-serier gäller för ABE-skolans publikationer:

  • TRITA-ABE-DLT-löpnummer för avhandlingar (DLT = Doctoral Licentiate Thesis)
  • TRITA-ABE-MBT-löpnummer för examensarbeten och studentuppsatser (MBT = Master Bachelor Thesis)
  • TRITA-ABE-RPT-löpnummer för övriga rapporter.

TRITA-serier ska finnas elektroniskt och ska enligt tidigare rektorsbeslut (Dnr. V-2010-0482) registreras och fulltextpubliceras i publikationsdatabasen DiVA .

För att erhålla ett löpnummer kontakta institutionens TRITA-administratör:

Institution

TRITA-ABE-DLT

TRITA-ABE-MBT

TRITA-ABE-RPT

Arkitektur

Birgitta Brunström

Sari Nieminen, Paulina Von Rahmel

Birgitta Brunström

Byggvetenskap

Katharina Lindroos

student@byv.kth.se student@byv.kth.se

Fastigheter och byggande

Nadia Arman

Tora Hedenvind, Alexander Karetnikov

Nadia Arman

Filosofi och historia

Betty Jurdell och Fatemeh Tayebi för filosofi, Sofia Jonsson för historia

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Aira Saarelainen

Kosta Wallin, Marie Larsson och Eva Magnusson

Aira Saarelainen

Samhällsplanering och miljö

Susan Hellström

Therese Gellerstedt

Susan Hellström

Sedan februari 2018 har KTH begränsat antalet TRITA-serier till tre per skola; en för avhandlingar/licentiatuppsatser, en för examensarbeten/studentuppsatser samt en för övriga rapporter. Detta innebär att tidigare TRITA-serier på t.ex. institutions- eller avdelningsnivå inte längre används. 

Övrig information

  • Sedan februari 2018 har KTH begränsat antalet TRITA-serier till tre per skola; en för avhandlingar/licentiatuppsatser, en för examensarbeten/studentuppsatser samt en för övriga rapporter. Detta innebär att tidigare TRITA-serier på t.ex. institutions- eller avdelningsnivå inte längre används. 
  • KTHB - Starkt rekommenderat att alla avhandlingar, examensarbeten och rapporter har TRITA-löpnummer. Hör med din institutions TRITA-administratör vilken policy som gäller för just dig.
  • TRITA = Transactions of the Royal Insitute of Technology + A.
  • KTHB - TRITA-serier skall användas i stället för andra rapportserier, t.ex. ISSN, ISRN och eventuella egentillverkade serier.
  • KTHB - DOI för elektroniska publikationer. KTHB ej redo att dela ut dessa än. DOI = Digital Object Identifier. Aktuell informaton finns hos KTHB
  • En tryckt publikation ska ha ett ISBN vilket fås via ett webbformulär hos KTHB, Beställning av ISBN . ISBN = International Standard Book Number.