Informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan) och klassificering

Här hittar du informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan), ks-koder, klassificeringsstruktur, processbeskrivningar, arkivbeskrivning samt information om arkivförteckningar.

Informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan)

Informationshanteringsplanen (dokumenthanteringsplanen) (pdf 1,6 MB)  är gemensam för KTH och innehåller regler och anvisningar för handlingar rörande bevarande, gallring, sekretess och sortering samt andra uppgifter som behövs för en god dokumenthantering.

Klassificeringsstruktur

Klassificeringsstruktur (pdf 66 kB)  är en lista över verksamhetsområden och processer som förekommer vid KTH. Den används både för diarieföring och för handlingar som ordnas på annat sätt.

Processbeskrivningar (pdf 519 kB)  syftar till att ge kontext till de handlingar som tillkommit i en process. Till varje process ska finnas en beskrivning i text och bild. Här finns inga handlingar beskrivna, de hittar du istället i dokument- och informationshanteringsplanen.

Arkivbeskrivning

Arkivbeskrivning (pdf 419 kB)  ger en övergripande bild av myndighetens verksamhet och arkiv.

Arkivförteckningar är sökmedel som redovisar i vilka förvaringsenheter man återfinner handlingar. Se även sidan Söka i KTH:s arkiv

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Sarah Cobanoglu
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-03-03