Behörighet

För att logga in i W3D3 krävs behörighet. Anställda på KTH som behöver tillgång till W3D3 för att utföra sina arbetsuppgifter ansöker om behörighet via en blankett.

Behörighet 

Behöver du behörighet att arbeta i W3D3 använder du blanketten Ansökan om W3D3-konto . Du får då möjlighet att söka efter handlingar och, om du har behov av det, att registrera ärenden. Varje skola har en egen serie i W3D3, medan GVS hanterar flera serier.

Det finns två olika behörigheter i W3D3:

  • Behörighet att registrera - kan öppna nya ärenden, avsluta ärenden och tilldela ärenden till handläggare. 
  • Behörighet att handlägga - kan söka i diariet och kan registrera handlingar i tilldelade ärenden.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Kaisa-Marie Kärnä
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-23