Till innehåll på sidan

Behörighet

För att logga in i W3D3 krävs behörighet. Anställda på KTH som behöver tillgång till W3D3 för att utföra sina arbetsuppgifter ansöker om behörighet via en blankett.

Behörighet 

Behöver man behörighet för att arbeta i W3D3 använder man blanketten Ansökan om W3D3-konto .

Med behörighet får man möjlighet att söka efter handlingar och, om man har behov av det, att registrera handlingar och ärenden. Varje skola har en egen serie i W3D3 medan GVS hanterar flera serier. Man får tillgång till de serier man har behov av för att utföra sina arbetsuppgifter. Om man är osäker på vilka serier man behöver tillgång till kan man rådfråga W3D3-support  eller sin skolas dokumentsamordnare. 

Behörighetsnivåer

Det finns två olika behörigheter i W3D3:

  • Behörighet att registrera - kan öppna nya ärenden, avsluta ärenden och tilldela ärenden till handläggare. 
  • Behörighet att handlägga - kan söka i diariet och kan registrera handlingar i tilldelade ärenden.

För mer information om vilket ansvar som föreligger på respektive behörighetsnivå, samt för dem utan behörighet till diariet, läs Ansvarsområden för handläggare rörande diarieföring (pdf 81 kB)

Utbildning

För att få behörighet till KTH:s diarium måste man genomgå en obligatorisk utbildning. Behörighet kommer tilldelas efter att man blivit godkänd på utbildningen.

Mer information om utbildningar i diarieföring och W3D3