Utbildning

Alla som fått behörighet till W3D3 behöver gå en obligatorisk utbildning. Under utbildningen går vi igenom grunderna kring informationshantering på en myndighet, allmänna handlingar, diarieföring samt hur du använder systemet W3D3.

Arbetar du på en skola får du introduktion (Steg 1) av skolans dokumentsamordnare. Har du fått behörighet att registrera kallas du även till en grupputbildning (Steg 2). Arbetar du på GVS ska du delta i en grupputbildning (Steg 1). 

Utbildningen är obligatorisk och du förlorar din behörighet om du inte deltagit inom rimlig tid.

Observera att anmälningsformuläret endast syns när du är inloggad på intranätet.

Anmälan behöver skickas in minst 2 arbetsdagar i förväg.