Till innehåll på sidan

Informationshanteringsplan

KTH:s informationshanteringsplan är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som förekommer i verksamheten och hur dessa ska hanteras. Den innehåller bland annat regler och anvisningar om bevarande, gallring, sekretess och andra uppgifter som behövs för en god informationshantering.

Planen är gemensam för hela KTH och en del av myndighetens informationsredovisning och följer KTH:s klassificeringsstruktur  . Informationshanteringsplanen ska inte bara användas vid arkivering, utan även för den dagliga hanteringen av allmänna handlingar.

Informationshanteringsplanen är ett levande styrdokument som uppdateras kontinuerligt.

I dagsläget är informationshanteringsplanen ett PDF-dokument men formatet är under revidering. Behöver du hjälp med att tillgängliggöra dig informationen i KTH:s informationshanteringsplan är du välkommen att kontakta arkivet@kth.se .

Den senaste versionen av KTH:s informationshanteringsplan i sin helhet hittar du här som PDF (pdf 686 kB) .