Personarkiv vid KTH

Ett personarkiv utgörs av ett avgränsat bestånd handlingar, i förekommande fall med föremål, från en enskilds person verksamhet. Personen ska ha en koppling till KTH, t.ex. har varit en student eller personal. Arkivet bildas när KTH har tagit ett beslut om att handlingarna ska arkivläggas eller förvaltas av lärosätet.

Återsökningar och framtagning

Vänligen kontakta Universitetsförvaltningen/ avdelningen för dokumenthantering (UF/AD) genom funktionsadressen arkivet@kth.se

Förklaringar

N/A

Uppgift saknas. Att årtal saknas kan bero på att handlingsbeståndet inte är inventerat eller att årtal inte tydligt har framkommit.

Kursiv stil i kolumnen ”Befattning” Den institution eller avdelning som hen var verksam på.
Kolumnen ”År”

Årtal avses handlingarnas datering.

Kolumnen ”Sökmedel

Register hos UF/AD”: T.ex. leveransreversaler, inventarieförteckningar. Dessa förvaras separat.

Se handlingar i diariefört ärende”: register m.m. är diariefört.

Professor em. Professor emerita (kvinna) eller emeritus (man). Beteckning för pensionerad professor (Källa: Nationalencyklopedin).
Namn Befattning År för arkivhandlingar Sökmedel
Hannes Alfvén

Professor. Teoretisk elektroteknik med mätteknik (1940–1945), Elektronik (1946–1963), Plasmafysik (1963–1973).

Nobelprisvinnare i Fysik 1970.

Ca. 1932-1998

Stora delar av handlingsbeståndet är ordnat, men sökmedel saknas.

Frans August Bergman Student 1925-1929

Arkivförteckning

Germund Dahlquist Professor em. Numerisk Analys och Datalogi (NADA) 1950-1980-talet. Register hos UF/AD
Gunnar Fant Professor. Tal, Musik, Hörsel 1919-2009 Arkivförteckning
Rolf Lindman Student 1908-1943 Arkivförteckning
Hans Nilsson (Nial) Student N/A Register hos UF/AD
Marie Nisser Professor em. i industriminnesforskning. Teknik- och vetenskapshistoria N/A Arkivförteckning
Arvid Odencrantz Personlig professur i fotogrammetri 1903-ca. 1946 Arkivförteckning
Folke Odqvist Professor, Hållfasthetslära 1920-1986 Arkivförteckning
Nicolas (Nils)Pallin Student Ca. 1946 Arkivförteckning
Tage Sandberg Student 1928-1933 Se handlingar i diariefört ärende.
Albert Veige Student (?) 1917-1919 Se handlingar i diariefört ärende.
Baltazar Von Platen Civilingenjör, uppfinnare 1956-1984

Arkivförteckning

Curt Ahlberg Student, doktorand Ca. 1922-1969 Register hos UF/AD
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Innehållsansvarig:Jessika Persson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-02-13