Diarieföring - W3D3

I diariet W3D3 registrerar vi allmänna handlingar enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Riksarkivets föreskrifter och verksamhetens interna behov.

Det finns flera fördelar med att diarieföra allmänna handlingar. Vi vill att våra handlingar ska vara tillgängliga och vi måste kunna hitta våra handlingar när vi behöver dem. Det är viktigt att kunna se vem som är ansvarig handläggare, åtgärder i ärendet och om ärendet har avslutats. Behöriga användare kan bl. a söka information i diariet W3D3.

Vad är W3D3?

W3D3 är ett administrativt stödsystem för diarieföring av allmänna handlingar samt elektronisk dokumenthantering. W3D3 är KTH:s diarium.

För att få behörighet i W3D3, fyll i blanketten Ansökan om W3D3-konto. Du får då möjlighet att söka efter handlingar och i vissa fall registrera ärenden. Varje skola har en egen serie i W3D3, medan universitetsförvaltningen hanterar flera serier.

Hur använder man W3D3? Hur diarieför man?

I dokumenthanteringsplanen anges vad som ska diarieföras i W3D3 och vad som ska hanteras i andra verksamhetssystem såsom Ladok eller Agresso. Länk till dokumenthanteringsplanen finns i menyn till vänster.

Öppna Diariehandboken (pdf 2,0 MB) för att läsa mer om hur vi använder W3D3 på KTH.

Vem kontaktar jag?

Har du handlingar som du tror ska diarieföras, kan du antingen söka svar i dokumenthanteringsplanen eller kontakta  . Har du själv inte tillgång till W3D3 hjälper registrator på skolan dig att diarieföra handlingen.

Det går också bra att maila:  w3d3support@kth.se Hit kan du skicka frågor om W3D3utbildningar och behörigheter

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Taggad som
Till sidans topp