Till innehåll på sidan

Utgångspunkter vid utformning och granskning av beslut

På denna webbsida finns utgångspunkter som ska beaktas när ett beslut utformas och granskas.

Utgångspunkter:

 • Används aktuell beslutsmall?
 • Används KTH:s typsnitt och rubriker?
 • Är språket vårdat, enkelt och begripligt? (jfr 11 § språklagen)
 • Finns det uppenbara tolkningsproblem med beslutet?
 • Är beslutet formulerat så att avsedd effekt uppnås?
 • Kan beslutet förstås av den som tar del av dokumentet, oavsett om personen är berörd av beslutet eller läser det av andra skäl (till exempel vid en uppföljning några år senare)?
 • Förekommer förkortningar av ord, titlar och organisatorisk tillhörighet som bör skrivas ut (se stycket ovan)?
 • Är beslutet utformat i enlighet med gällande lagar och andra författningar samt universitetets interna regler?
 • Är beslutet inom KTH:s uppdrag?
 • Har KTH:s övergripande mål beaktats?
 • Har de fyra pelarna (hållbarhet, jämställdhet, internationalisering och digitalisering) från utvecklingsplanen beaktats?
Innehållsansvarig:Johan Gerdin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-16