Checklista för ärendets beredning

Checklista för ärendets beredning kan användas som ett stöd i handläggningen och som underlag inför beslut. Den är i första hand framtagen för s.k. sällanärenden eller ärendetyper som saknar fastställd handläggningsordning.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Johan Gerdin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-25