Frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter på denna funktionswebbsida kan du höra av dig till Johan Gerdin  vid ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet.

Funktionswebbsidan är aktualitetsgranskad i april 2020.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Johan Gerdin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-04-07