Till innehåll på sidan

Handläggning av ärenden

Denna webbsida innehåller hänvisning till arbetsordning vid KTH som närmare beskriver handläggning av ärenden. Du hittar också en hänvisning till KTH:s jävssida.

Arbetsordning vid KTH

I avsnitt 10 i arbetsordning vid KTH beskrivs generellt handläggning av ärenden. Klicka här för att komma till webbsidan övergripande styrning där arbetsordningen finns publicerad .

Jäv

Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Bestämmelser om jäv finns i 16-18 §§ förvaltningslagen. Klicka här för att komma till KTH:s webbsida om jäv .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Johan Gerdin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-23