Rektors beslutsmöten

Rektor fattar i första hand beslut vid rektors veckovisa besluts- och informationsmöte.

Hur du anmäler ärende till rektor

Läs igenom rutin om ärendehantering vid rektors besluts- och informationsmöte .

Du anmäler ditt ärende i gruppen "Rektors besluts- och informationsmöte" på gruppwebben (sökväg: KTH / Gruppwebb / Rektors besluts- och informationsmöte). Sök efter gruppen här .

Hör av dig till Eva Fredriksson  vid ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet om du inte har åtkomst till gruppen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Johan Gerdin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-17