Manualer HR-systemen

Här finns alla användarmanualer för egenrapportering och HR Plus.

Manualer för egenrapportering

Dessa manualer avser egenrapportering av dina egna ärenden och hur dessa attesteras av chef.

Manual Personal 20120319 (pdf 863 kB)

Lathundstabell för fulltid, 20150703 (pdf 19 kB)

Quickguide fulltime 20150703 (pdf 32 kB)

Lathundstabell för deltid 20150703 (pdf 17 kB)

Quickguide parttime 20150703 (pdf 33 kB)

Nära anhörig/Close relative (pdf 94 kB)

Granskning - Personalredogörare 20200124 (pdf 120 kB)

Manualer för HR-plus

Dessa manualer avser HR och löne-systemet HR-plus. Särskild behörighet krävs för åtkomst till dessa rutiner, beställs via din HR-ansvarig.

Behörigheten Skolrutin registrering

För dig som har denna behörighet kan du här läsa mer om vilken information du kan hitta, vilka urval du kan göra samt hur du kan exportera data till andra program:

Skolrutin registrering (doc 240 kB)

Du kan ta ut olika rapporter ur HR-Plus webb såsom Bevakning ledigheter skola, Födelsedagar, Pensionsplanering, Semesterrapport och Varsellista.

Rapporter (pdf 195 kB)

Olika kommandon i HR-Plus, bland annat kan man göra olika sökurval, tips på hur man sorterar i ett stort material och hur man kan exportera till Excel mm:

Kommandon i HR-Plus (doc 111 kB)

Arvoden och timlön

Med denna behörighet har du rätt att registrera arvoden/timlön.

Registrera arvoden och timlön (doc 307 kB)  (uppdaterad 2018-09-01)

Utlägg

Alla anställda med månadslön ska själva ansöka om ersättning för sina utlägg genom systemet KTH res. I denna rutin kan du registrera utlägg åt de anställda som av något skäl inte själva kan ansöka om ersättning. Gäller det reseutlägg kan man göra en reseräkning i KTH-Res, även när det gäller arvodister (ej ordinarie anställda).

KTH res

För personer som inte själva kan ansöka om ersättning för utlägg via KTH res används utläggsblankett:

Blankettarkivet - utläggsblanketten

Ett nytt utläggskonto/lart har nu lagts till rutinen Utlägg och den heter: Arbetsmåltid. Läs mer i dokumentet Utläggstyper längre ner. Tre nya utläggskonton/larter hittar du nu i rutinen. Det är Skattepliktig förmån, Kostförmån Frukost samt Kostförmån Lunch/Middag.

Här hittar du de utlägg som kan registreras i HR Plus:

Utläggstyper (pdf 211 kB)  (uppdaterad 2020-04-27)

För att registrera ett utlägg i HR-Plus gör du så här:

Registrera utlägg (doc 1,0 MB)

Representation

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid representation .
 

Arbetsmåltid

Om en person haft utlägg för arbetsmåltid rapporteras utlägget samt kostförmånen direkt i utläggsrutinen. Om de anställda är från olika skolor och varit delaktiga i måltiden, skicka underlaget direkt till din lönehandläggare för vidare handläggning. I övriga fall se ovanstående flödesschema.

Övriga manualer

LKP 2020

LKP 2020 (pdf 130 kB)

BESTA-koder

BESTA instruktion sv-eng 2020-04-28 (pdf 187 kB)

Flödeschema för administration av medlemsavgifter och fri kost

Flödesschema medlemsavgifter och fri kost (2020-02-26) (pdf 419 kB)

SUN-koder

Här finns det en länk till SCB:s dokument om SUN-koder:

SUN-koder

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:ankie@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-07