Manualer HR-systemen

Här finns alla användarmanualer för egenrapporteringen och HR Plus.

Manualer för egenrapportering

Manual personal (pdf 863 kB)

Gränssnitt Egenrapportering (pdf 183 kB)

Lathundstabell för fulltid, 20150703 (pdf 19 kB)

Quickguide fulltime 20150703 (pdf 32 kB)

Lathundstabell för deltid 20150703 (pdf 17 kB)

Quickguide parttime 20150703 (pdf 33 kB)

Manual attestant (pdf 921 kB)

Manual attestant med registreringsbehörighet (pdf 1,0 MB)

Manual kontroll (pdf 915 kB)

Manual personalredogörare (pdf 868 kB)

Nära anhörig/Close relative (pdf 94 kB)

Granskning - Personalredogörare (pdf 94 kB)  - uppdaterad 20180928

Manualer för HR Plus

Behörigheten Skolrutin registrering

För dig som har denna behörighet kan du här läsa mer om vilken information du kan hitta, vilka urval du kan göra samt hur du kan exportera data till andra program:

Skolrutin registrering (doc 240 kB)

Du kan ta ut olika rapporter ur HR-Plus webb såsom Bevakning ledigheter skola, Födelsedagar, Pensionsplanering, Semesterrapport och Varsellista.

Rapporter (pdf 133 kB)

Olika kommandon i HR-Plus, bland annat kan man göra olika sökurval, tips på hur man sorterar i ett stort material och hur man kan exportera till Excel mm:

Kommandon i HR-Plus (doc 111 kB)

Arvoden och timlön

Med denna behörighet har du rätt att registrera arvoden/timlön.

Registrera arvoden och timlön (doc 307 kB)  (uppdaterad 2018-09-01)

Utlägg

Alla anställda med månadslön ska själva ansöka om ersättning för sina utlägg genom systemet KTH res. I denna rutin kan du registrera utlägg åt de anställda som av något skäl inte själva kan ansöka om ersättning. Gäller det reseutlägg kan man göra en reseräkning i KTH-Res, även när det gäller arvodister (ej ordinarie anställda).

KTH res

För personer som inte själva kan ansöka om ersättning för utlägg via KTH res används utläggsblankett:

Blankettarkivet - utläggsblanketten

Ett nytt utläggskonto/lart har nu lagts till rutinen Utlägg och den heter: Arbetsmåltid. Läs mer i dokumentet Utläggstyper längre ner. Tre nya utläggskonton/larter hittar du nu i rutinen. Det är Skattepliktig förmån, Kostförmån Frukost samt Kostförmån Lunch/Middag.

Här hittar du de utlägg som kan registreras i HR Plus:

Utläggstyper (pdf 135 kB)  (uppdaterad 2018-02-28)

För att registrera ett utlägg i HR-Plus gör du så här:

Registrera utlägg (doc 1,0 MB)

Representation

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid representation .
 

Arbetsmåltid

Om en person haft utlägg för arbetsmåltid rapporteras utlägget samt kostförmånen direkt i utläggsrutinen. Om de anställda är från olika skolor och varit delaktiga i måltiden, skicka underlaget direkt till din lönehandläggare för vidare handläggning. I övriga fall se ovanstående flödesschema.

Övriga manualer

Lönekörningsschema 2019

Lönekörningsschema 2019, uppdat. 2019-05-15 (pdf 273 kB)

LKP 2018 och 2019

LKP 2018 (pdf 11 kB)

LKP 2019 uppdat. 2019-06-27 (pdf 174 kB)

BESTA-koder

BESTA instruktion sv-eng 2018-06-25.pdf (pdf 83 kB)

Flödeschema för administration av medlemsavgifter och fri kost

Flödesschema medlemsavgifter och fri kost (pdf 92 kB)

SUN-koder

Här finns det en länk till SCB:s dokument om SUN-koder:

SUN-koder

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Ankie Brundin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-06-27