Till innehåll på sidan

Bygg kompetens – aktuell forskning om energi och klimat

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Bygg kompetens presenterar resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Denna gång lyfter vi två begrepp som med rätta är på allas läppar, klimatomställning och energihantering.

Tid: Må 2022-10-03 kl 11.00 - 12.00

Plats: Digitalt

Språk: Svenska

Kontakt:

Terese Lilliehorn

Vi värmer upp hösten med ett nytt tillfälle i Bygg kompetens. Här får du del av en omvärldsanalys som visar hur vi kan arbeta med upphandling som främjar innovation för att nå hållbarhetsmålen. Du hör från aktuella projektresultat om hur byggherrar och fastighetsägare på ett tryggt sätt kan anta en klimatbudget för byggnadsverk. Du får ett genomdrag av hur InfraSweden låter energi- och klimatfrågor ta en framträdande plats i programmet, inte minst genom en spännande innovationstävling.

Mer information