Till innehåll på sidan

Söka i patentdatabaser

Workshop för doktorander och forskare

Att söka i patentdatabaser kan vara utmanande. Kanske har du en idé som du vill patentera eller så är du bara intresserad av att utforska patent inom ditt område.

Tid: Fr 2022-09-23 kl 10.00 - 12.00

Plats: Zoom – Anmälan krävs / Registration required

Språk: Engelska

Medverkande: Thorunn Grenmark, Maria Unger och Miritt Zisser, KTH Innovation och KTH Biblioteket

Anmäl dig här

Vi bjuder in dig till en workshop där Thorunn Grenmark från KTH Innovation beskriver hur du förbereder dig om du vill göra en patentansökan och vilka delar ett patent består av. Sedan kommer Maria och Miritt från biblioteket att ge en snabb översikt av sökning i patentdatabaser. Övningar då du får tillfälle att praktiskt utforska patentdatabaserna kommer att ingå.

Denna workshop är huvudsakligen för doktorander och forskare. Du som är doktorand eller forskar vid ett annat lärosäte än KTH är välkommen att delta. Vi kommer att visa både öppet tillgängliga sökverktyg och resurser som kräver abonnemang och som du kanske inte har tillgång till. Workshoppen hålls på engelska.