Till innehåll på sidan

Labbsäkerhet på KTH

När du arbetar i ett laboratorium på KTH är det viktigt att du vet vilka säkerhetsregler som gäller och vart du kan vända dig med dina frågor. Alla anställda som arbetar i labb behöver gå en säkerhetskurs som du kan anmäla dig till nedan.

Labbsäkerhetskoordinator

KTH:s labbsäkerhetskoordinator Annie Inman har över 13 års erfarenhet av att arbeta inom labbsäkerhet. Hennes kärnkompetens är att utvärdera och hantera biologiska och kemiska risker.

Kurs i labbsäkerhet

Anmäl dig till den digitala tvåtimmarskursen i labbsäkerhet på länken nedan. Kursen ges en gång i månaden och innehåller en introduktion till labbsäkerhet och riskbedömning, som ges av KTH:s labbsäkerhetskoordinator Annie Inman, och en introduktion till användningen av vårt kemikalieinventeringssystem KLARA som ges av CBH:s labbsäkerhetskoordinator, Gustav Erlandsson. Tillgång till KLARA ges av din skola respektive KLARA-administratör efter avslutad kurs.

Riktlinjer och information

Kontakta KTH:s labbsäkerhetskoordinator

Om du är gravid och arbetar i ett labb ska du kontakta KTH:s labbsäkerhetskoordinator och göra en riskbedömning.

Fyll i riskbedömningsblanketten för biorisker (docx 607 kB)  och skicka den till labbsäkerhetskoordinatorn innan arbete med potentiellt farliga organismer påbörjas. Alla anmälningar om arbete med biologiska risker ska göras via KTH:s labbsäkerhetskoordinator.

Kontaktpersoner angående labbsäkerhet inom verksamhetsstödet 

KTH:s labbsäkerhetskoordinator: Annie Inman ( inman@kth.se )

Systemadministratör för KLARA: Cecilia Uppström ( uppstrom@kth.se )

Strålsäkerhet: Tommy Höglund ( tommyhog@kth.se )

Brandsäkerhet: Erik Svärd ( esvar@kth.se )

Arbetsmiljöhandläggare: Mattias Gustafsson ( mgu4@kth.se )

SciLifeLab:s labbsäkerhetskoordinator: Sara Diaz ( saradiaz@kth.se )

Skolspecifika kontakter

CBH-skolans labbsäkerhetskoordinatorer: Gustav Erlandsson ( gerla@kth.se ) och Natalya Ivchenko ( ivchenko@kth.se ).

KLARA-administratör: KLARA - webbaserat kemikaliehanteringssystem

Kontaktpersoner för strålsäkerhet: Strålsäkerhet|KTH

Kontaktpersoner för brandsäkerhet: Brandsäkerhet på KTH

Skyddsombud på alla skolor: Skyddsombud på KTH