Till innehåll på sidan

KLARA - webbaserat kemikaliehanteringssystem

KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som kan användas av alla anställda på KTH. Systemet underlättar hanteringen av kemiska produkter. I systemet finns kortfattad säkerhetsinformation, säkerhetsdatablad, möjlighet att söka efter kemikalier, inventeringsfunktion etc. Varje skola har minst en KLARA-administratör. Hos Gemensamt verksamhetsstöd finns även en central KLARA-administratör. För att kunna inventera eller ta ut kemikalieförteckningar behöver du ett konto.

KLARA Ekonomisk förening administrerar den databas där kemikalierna finns. Föreningen består av 26 stycken universitet och landsting som hjälps åt att kvalitetssäkra och lägga in kemikalier i databasen. Föreningen leds av en styrelse som varje år utses vid föreningens årsstämma.

Enligt Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19) ska samtliga riskkällor identifieras och förtecknas. Till riskkällor räknas alla märkningspliktiga kemikalier. För att förteckningen ska hållas aktuell görs en årlig inventering. KLARA-systemet underlättar genomförandet av inventeringen. I KLARA kan även riskbedömningar göras, kemikalieförteckningar tas fram, sökningar efter kemikalier inom organisationen utföras. Det finns även kortfattad riskinformation till varje kemikalie och möjlighet att ta fram etiketter. I KLARA:s databas finns 43 750 kemikalier i (nov 2017) och till dessa är säkerhetsdatablad kopplade om produkten är märkningspliktig. Ofta även på engelska.

Varje inventerare behöver ett konto för att få tillgång till inventerarverktyget. Konto fås av KLARA-administratören på skolan. Inventeraren skall även ha gått en inventararutbildning (2 tim) som ges av central KLARA-administratör. Som kontoinnehavare kan du även utföra riskbedömningar i särskild riskbedömningsmodul och söka ut bl a CMR-ämnen och A- resp B-ämnen.

Varje skola har en KLARA-administratör:

Systemförvaltare/systemadministratör för KLARA är Cecilia Uppström.

Inventerare och KLARA-administratörer utses av skolchef eller delegerad ansvarig funktion. Besluten skall dokumenteras.

Innehållsansvarig:Cecilia Uppström
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-30