Till innehåll på sidan

Labbsäkerhet på KTH

När du arbetar i ett laboratorium på KTH är det viktigt att du vet vilka säkerhetsregler som gäller och vart du kan vända dig med dina frågor. Alla anställda som arbetar i labb behöver gå en säkerhetskurs som du kan anmäla dig till nedan.

KTH:s säkerhetsspecialist inom bio och kemi, Annie Inman, har över 13 års erfarenhet av att arbeta inom labbsäkerhet. Hennes kärnkompetens är att utvärdera och hantera biologiska och kemiska risker.

Kurs i labbsäkerhet

Anmäl dig till den tre timmar långa kursen i labbsäkerhet på länken nedan. KTH:s säkerhetsspecialist inom bio och kemi håller i kursen.

Följande ämnen ingår i kursen:

  • en introduktion till labbsäkerhet på KTH
  • användningen av vårt kemikalieinventeringssystem KLARA
  • riskbedömning av kemikalier i KLARA
  • riskbedömning av biologiska material
  • att jobba med allergiframkallande kemikalier

Kursdelen som behandlar allergiframkallande kemikalier uppfyller utbildningskraven för dig som arbetar med dessa kemikalier och du får ett intyg efter kursen.

Kurstillfällen

Måndag 2023-12-18, kl 9:00 - 12:00

Måndag 2024-01-15 9:00 - 12:00

Måndag 2024-02-12, 9:00 - 12:00

Måndag 2024-03-11, 9:00 - 12:00

Måndag 2024-04-15, 9:00 - 12:00

Måndag 2024-05-13, 9:00 - 12:00

Måndag 2024-06-17, 9:00 - 12:00

Var: Teknikringen 1, Kurslokalen, rum 5713

Anmäl dig till kursen

Riktlinjer och information

Kontakta KTH:s säkerhetsspecialist inom bio och kemi

Om du är gravid och arbetar i ett labb ska du kontakta en labbsäkerhetskoordinator eller KTH:s säkerhetsspecialist inom bio och kemi för hjälp att göra en riskbedömning.

Fyll i riskbedömningsblanketten för biorisker (docx 607 kB)  och skicka den till labbsäkerhetskoordinatorn innan arbete med potentiellt farliga organismer påbörjas. Alla anmälningar om arbete med biologiska risker ska göras via KTH:s säkerhetsspecialist inom bio och kemi.

Kontaktpersoner angående labbsäkerhet inom verksamhetsstödet 

KTH:s säkerhetsspecialist inom bio och kemi: Annie Inman ( inman@kth.se )

Systemadministratör för KLARA: Cecilia Uppström ( uppstrom@kth.se )

Strålsäkerhet: Tommy Höglund ( tommyhog@kth.se )

Brandsäkerhet: Erik Svärd ( esvar@kth.se )

Arbetsmiljöhandläggare: Mattias Gustafsson ( mgu4@kth.se )

SciLifeLab:s labbsäkerhetskoordinator: Sara Diaz ( saradiaz@kth.se )

Skolspecifika kontakter

CBH-skolans labbsäkerhetskoordinatorer: Gustav Erlandsson ( gerla@kth.se ) och Natalya Ivchenko ( ivchenko@kth.se ).

KLARA-administratör: KLARA - webbaserat kemikaliehanteringssystem

Kontaktpersoner för strålsäkerhet: Strålsäkerhet|KTH

Kontaktpersoner för brandsäkerhet: Brandsäkerhet på KTH

Skyddsombud på alla skolor: Skyddsombud på KTH