Till innehåll på sidan

KLARA - webbaserat kemikaliehanteringssystem

KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som kan användas av alla anställda på KTH. Systemet underlättar hanteringen av kemiska produkter. I systemet finns kortfattad säkerhetsinformation, säkerhetsdatablad, möjlighet att söka efter kemikalier, inventeringsfunktion etc. Varje skola har en KLARA-administratör. På universitetsförvaltningen finns även en central KLARA-administratör. För att kunna inventera eller ta ut kemikalieförteckningar behöver du ett konto.

Nya faropiktogram

KLARA ekonomisk förening administrerar den databas där kemikalierna finns. Föreningen består av 23 stycken universitet och landsting som hjälps åt att kvalitetssäkra och lägga in kemikalier i databasen. Föreningen leds av styrelse som varje år utses av föreningens årsstämma.

Enligt Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19) skall samtliga riskkällor identifieras och förtecknas. Till riskkällor räknas samtliga märkningspliktiga kemikalier. För att föreckningen skall hållas aktuell skall en årlig inventering göras. KLARA underlättar genomförandet av inventeringen. I KLARA-systemet kan även riskbedömningar göras, kemikalieförteckningar tas fram, sökningar efter kemikalier inom organisationen utföras. Det finns även kortfattad riskinformation till varje kemikalie och möjlighet att ta fram etiketter. I KLARA:s databas finns 43 750 kemikalier i (nov 2017) och till dessa är säkerhetsdatablad kopplade om produkten är märkningspliktig. Ofta även på engelska.

Varje inventerare behöver ett konto för att få tillgång till inventerarverktyget. Konto fås av KLARA-administratören på skolan. Inventeraren skall även ha gått en inventararutbildning (2 tim) som ges av central KLARA-administratör. Här hittar du funktionsbeskrivning för . Som kontoinnehavare kan du även utföra riskbedömningar i särskild riskbedömningsmodul och söka ut bl a CMR-ämnen och A- resp B-ämnen.

Varje skola har en KLARA-administratör:

 • Arkitektur och samhällsbyggnad: Stefan Trillkott stefan.trillkott@byv.kth.se
 • Bioteknologi: Kristina Holmberg hoki@kth.se
 • Datavetenskap och kommunikation: har inga kemikalier
 • Industriell teknik och management: Valter Ström valter@kth.se
 • Informations- och kommunikationsteknik: Nils Nordell nordell@kth.se
 • Kemivetenskap: Daniel Tavast: tavast@kth.se
 • Teknik och hälsa: Sara Sebelius sara.sebelius@sth.kth.se
 • Teknikvetenskap: Anders Liljeborg anders@biotox.kth.se
 • Elektro- och systemteknik: Håkan Färm hakan.ferm@ee.kth.se
 • Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande: Marie Danielsson marie.danielsson@vetenskapenshus.se
 • Universitetsförvaltningen: Leif Svanblom leif@kth.se

Central KLARA-administratör: Leif Svanblom leif@kth.se

Här finns en funktionsbeskrivning för .

Inventerare och KLARA-administratörer utses av skolchef eller motsvarande. Besluten skall dokumenteras.

Till KLARA produktregister

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Leif Svanblom
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-11-28