Till innehåll på sidan

KLARA - webbaserat kemikaliehanteringssystem

KTH använder kemikaliehanteringssystemet KLARA. I KLARA registrerar KTH:s användare alla sina kemiska produkter. Kemikalieinnehav inventeras årligen. KTH:s anställda och studenter kan söka information om kemikalier via KLARA:s produktregister. På skolorna och GVS finns KLARA-administratörer som hanterar behörigheter och konton.

Aktuellt

Förbättringsförslag vid interna miljörevisionen oktober 2021

IR-FF-2021-4 
ISO 14001:2015, 8.1 Planering och styrning av verksamheten
Ansvariga funktioner på skolorna och GVS säkerställer att nuvarande rutiner beskriver inköpsprocessen av kemikalier. Det omfattar hur förberedelser, godkännande, beställning och registrering av ett inköp sker samt hur processen kommuniceras till berörda medarbetare.

Aktuella utbildningar

Inga utbildningar planerade för närvarande.

Om KLARA 

KLARA är ett verktyg för att hantera kemiska produkter. Information om produkterna finns samlat i en databas i KLARA.

Verktyget 

Verktyget KLARA möjliggör att göra produktsökningar, ta ut kemikalieförteckningar, organisera lagringsplatser, inventera kemikalieinnehav, utföra och hantera riskbedömningar, förvara CMR-utredningar, bevaka tillstånd, hantera KLARA-konton och behörigheter, ta ut kemikalielistor utifrån olika kriterier, se statistik, skriva ut etiketter med mera.

Utöver all grundfunktionalitet i KLARA finns så kallade tilläggsmoduler. KTH har tillgång till modulerna struktursökning, streckkoder samt beställningsanmodan.

Manualer för administratörer, inventerare, att göra riskbedömningar samt lathund för streckkoder och beställningsanmodan finns att tillgå beroende på behörigheter i KLARA.  

Databasen

Databasen ger snabb tillgång till kortfattad riskinformation om varje inlagd kemisk produkt samt om produkten omfattas av regler och krav som ska uppmärksammas. Ytterligare information om produktens egenskaper, skyddsåtgärder, avfallshantering med mera, finns i säkerhetsdatabladet som är inlagt på produkten i databasen.

Produkter söks fram via produktregistret. Läs ”Söktips” som visas när produktregistret öppnas. Där ges information om olika sökvägar för att hitta en produkt. Produktregistret är sökbart även i oinloggat läge. Enheten som används (datorn, mobilen) behöver ha en godkänd ip-adress för att sökning ska fungera.

Databasen ägs och administreras av KLARA Ekonomisk förening. Föreningens medlemmar, 26 stycken lärosäten och regioner (2021), hjälps åt att registrera kemikalier och kvalitetssäkra informationen i databasen. 

Förvaltningsplan KLARA

En förvaltningsplan för kemikaliehanteringssystemet KLARA upprättas årligen. Den innehåller information om hur systemet administreras, beskriver funktioner och grupper och anger kompetenskrav. Vidare innehåller den mål för kemikaliehanteringen kopplat till KLARA samt ger exempel på handlingar och aktiviteter som kan utföras i KLARA och som syftar till att efterleva gällande lagstiftning.

Se ruta "Genväg" högst upp på denna sida för att se förvaltningsplanen i sin helhet.

Hållbarhetsmål 2021-2025

Följande hållbarhetsmål har kopplingar till kemikaliehantering:

Delmål uppnått senast vid utgången av 2025:
4.4 KTH:s anställda och studenter använder praktiska och digitala utbildningslösningar för en säker kemikaliehantering.

Delmål uppnått senast vid utgången av 2022:
4.8 KTH har utvecklat det systematiska arbetssättet för att fasa ut särskilt farliga ämnen som inte är en nödvändig del av forskning eller undervisning.

Läs om hållbarhetsmål 2021-2025  i sin helhet.

KLARA-administratörer 

Varje skola och GVS har en eller flera KLARA-administratörer. Det är till din skolas KLARA-administratör som du i första hand vänder dig med frågor som rör KLARA.

KLARA-administratörer på skolorna och GVS, huvudansvarig på skolan står först:

  • Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE): Viktor Brolund, vbrolund@kth.se
  • Elektroteknik och datavetenskap (EECS): Per Wehlin, pgiwe@kth.se  Viktor Appelgren, Carl Olsson
  • Industriell teknik och management (ITM): Valter Ström, valter@kth.se
  • Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH): Annie Inman, inman@kth.se  Daniel Tavast, Gustav Marzocchelli Erlandsson
  • Teknikvetenskap (SCI): Anders Liljeborg, andlil@kth.se  Abdusalam Uheida, Erik Edstam
  • Gemensamt verksamhetsstöd (GVS): Cecilia Uppström, uppstrom@kth.se
  • SciLifeLab (GVS): Sara Diaz Moreno, saradiaz@kth.se

Inventering av kemikalier 

Enligt Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19) ska samtliga riskkällor identifieras och förtecknas. Till riskkällor räknas alla märkningspliktiga kemikalier. KTH registrerar alla sina kemiska produkter i KLARA och för att förteckningen ska hållas aktuell görs en årlig kemikalieinventering i januari-februari.

Inventerare behöver ett personligt konto i KLARA för att få tillgång till inventeringsverktyget. Innan konto tilldelas ska inventeraren ha gått en introduktionsutbildning. Utbildning tillhandahålls av KLARA-administratör inom GVS alternativt av KLARA-administratör på skolan i samråd med KLARA-administratör inom GVS. KLARA-konto och behörigheter erhålls av KLARA-administratör på skolan.

Inför inventeringsperioden erbjuds utbildning för inventerare. Aktuella utbildningar anslås överst på denna sida.

Att använda streckkoder innebär stor tidsvinst vid inventeringen.

Streckkodsmodul 

Streckkodsmodulen i KLARA används i dagsläget på CBH-skolan, SciLifeLab och är under införande på ITM-skolan. Förutom stor tidsvinst vid inventering, ger användning av streckkoder bättre kontroll på innehav året om, lättare att hitta var produkterna är placerade och minskar behovet av inköp.

Mer information och hjälp finns att få för införande av streckkoder. Kontakta din KLARA-administratör.

Läkemedel, narkotika, antikroppar och proteiner 

Läkemedel och narkotika ska inte registreras i KLARA. Antikroppar och proteiner behöver inte registreras, såvida de inte är blandade med kemikalier (t.ex. natriumazid som ofta används som konserveringsmedel) eller om de är bedömda som skadliga enligt CLP-förordningen.

Kit, cellmedia, buffertlösningar och gasbehållare ska registreras i KLARA.