Till innehåll på sidan

Beställa Digitala mediebyråtjänster

På den här sidan beskrivs vilka tjänster som Trickle, upphandlad byrå för Digitala mediebyråtjänster, erbjuder. Det beskrivs även hur beställningsprocessen ser ut och vad KTH erbjuder för stöd i beställningar.

Beskrivning av Trickle

Trickle är upphandlad byrå för digital medierådgivning och mediaköp. De kan skapa en mediestrategi och rekommendationer av kanalval utifrån framtagna målgruppsinsikter. De ombesörjer mediaköp i digitala medier, samt löpande optimering och uppföljning av kampanjer. Exempelvis:

  • Medieplanering & köp på alla digitala plattformar (sök/display/social/influencers etc).
  • Always-on analys och rapportering på alla plattformar
  • Tillfälliga kampanjer med tydligt slut, mål och målgrupper
  • Målgruppsanalys, segmentering, konkurrentanalyser och årsrapporter
  • Contentrådgivning
  • Identifiera och bestämma mål med KPI: er, implementera mätning och teknik
  • Mediestrategi
  • Analys och optimering av mediekampanjer inkl A/B-testning

Så här beställer du tjänster från Trickle

1. Brief

Fyll i en brief (hittas längre ner). Det finns en brief för innehållsproduktion och en brief för film. Briefen fungerar som en uppdragsbeskrivning och är grunden för att offerten du får ska bli tydlig. Beskriv så utförligt som möjligt vad uppdraget är eller vad man har för behov. Skicka briefen till kth@trickle.se  och sätt produktion@kth.se  på kopia.

2. Återkoppling

Trickle återkopplar med eventuella kompletterande frågor för att få en mer utförlig uppdragsbeskrivning och bokar vid behov ett uppstartsmöte.
Mötet ska säkerställa att beställaren och byrån har en samsyn på uppdraget. Om uppdraget är av en omfattande karaktär, som gör att det blir svårt att definiera uppdraget direkt i offert, gör Trickle en tidsuppskattning på hur mycket tid som krävs för att utveckla beskrivningen på uppdraget. Denna tid/kostnad ska då godkännas av KTH innan arbetet påbörjas. 

3. Offert

När samsyn på uppdraget finns tar Trickle fram en offert för uppdraget. Offerten ska ska vara skriven så att det är tydligt vad som ska levereras och vad det kostar. Kompetenser, timmar, timpris, eventuella delmoment samt en tidsplan ska specificeras. Offerten accepteras av KTH mailledes innan arbetet påbörjas.

4. Arbetet är igång  

Uppdraget startas upp och löper enligt tidplan. Under projektets gång fram till slutlig leverans åligger det Trickle att skicka skriftliga kontakrapporter till beställaren på överenskommelser som sker under projektet. 

Frågor, hjälp och stöd

Om du har frågor, önskar hjälp med din beställning eller önskar stöd i kontakten med Trickle finns det hjälp att få.

Om du tillhör en skola: Kontakta en av skolans kommunikatörer.
Om du tilllhör Gemensamt verksamhetsstöd eller är osäker: Kontakta produktion@kth.se . Uppkopplade till den funktionsmailen är Malin Modig och Tove Guldbrand som är projektledare i varumärkesgruppen på Kommunikation och näringslivssamverkan. Malin och Tove har övergripande inblick i samtliga projekt hos Trickle.

Om du har frågor kring KTH:s grafiska profil: Maila grafiskprofil@kth.se  eller läs om Riktlinjer kring grafisk profil