Till innehåll på sidan

Beställa Innehållsproduktion

På den här sidan beskrivs vilka tjänster som OTW, upphandlad byrå för Innehållskommunikation, erbjuder. Det beskrivs även hur beställningsprocessen ser ut och vad KTH erbjuder för stöd i beställningar.

Beskrivning av OTW

OTW kan utveckla och producera kommunikationsuttag för alla tillgängliga kommunikationskanaler. OTW kan formge/producera både enklare och mer omfattande digitala och rörliga produktioner samt produktioner för tryck. Exempelvis:

  • Utformning av kampanjer som utgår från strategi och övergripande kommunikationskoncept
  • Koncept, formgivning och produktion för alla typer av kanaler
  • Filmproduktioner, allt arbete från idé, redigering till färdig film och publicering i digitala kanaler
  • Webbproduktion, både struktur, innehåll och publicering
  • Redaktionellt innehåll
  • Illustrationer, infografik
  • Foto
  • Tillgänglighetsanpassning för samtliga produktioner som kräver detta
  • Mallar inom MS Office och Adobe Creative Cloud
  • Bemanning av tjänster inom kreation och produktion

Så här beställer du tjänster från OTW

1. Brief

Fyll i en brief (hittas längre ner). Det finns en brief för innehållsproduktion och en brief för film. Briefen fungerar som en uppdragsbeskrivning och är grunden för att offerten du får ska bli tydlig. Beskriv så utförligt som möjligt vad uppdraget är eller vad man har för behov. Om man uppger en tidsplan eller deadline är det viktigt att man håller på tiderna för OTW:s planerings skull. Skicka briefen till kth@otw.se  och sätt produktion@kth.se  på kopia.

2. Återkoppling

OTW återkopplar med en skriftlig de-brief, en tolkning av uppdraget med eventuella kompletterande frågor.
Om uppdraget är av en omfattande karaktär, som gör att det blir svårt att definiera uppdraget direkt gör OTW en offert mef tidsuppskattning på hur mycket tid som krävs för att utveckla beskrivningen på uppdraget. Denna tid/kostnad ska då godkännas av KTH innan arbetet påbörjas. 

3. Offert

När samsyn på uppdraget finns tar OTW fram en offert för uppdraget. Offerten ska ska vara skriven så att det är tydligt vad som ska levereras och vad det kostar. Kompetenser, timmar, timpris, eventuella delmoment samt en tidsplan ska specificeras. Offerten accepteras av KTH mailledes innan arbetet påbörjas.

4. Arbetet är igång  

Uppdraget startas upp och löper enligt tidplan. Under projektets gång fram till slutlig leverans åligger det OTW att skicka skriftliga kontakrapporter till beställaren på överenskommelser som sker under projektet. 

Frågor, hjälp och stöd

Om du har frågor, önskar hjälp med din beställning eller önskar stöd i kontakten med OTW finns det hjälp att få.

Om du tillhör en skola: Kontakta en av skolans kommunikatörer.
Om du tilllhör Gemensamt verksamhetsstöd eller är osäker: Kontakta produktion@kth.se. Uppkopplade till den funktionsmailen är Malin Modig och Tove Guldbrand som är projektledare i varumärkesgruppen på Kommunikation och näringslivssamverkan. Malin och Tove har övergripande inblick i samtliga projekt hos OTW.

Om du har frågor kring KTH:s grafiska profil: Maila grafiskprofil@kth.se  eller läs om Riktlinjer kring grafisk profil