Till innehåll på sidan

Beställa Strategisk och konceptuell kommunikation

På den här sidan beskrivs vilka tjänster som Gullers Grupp, upphandlad byrå för Strategisk och konceptuell kommunikation, erbjuder. Det beskrivs även hur beställningsprocessen ser ut och vad KTH erbjuder för stöd i beställningar.

Beskrivning av Gullers Grupp

Gullers Grupp, även kallade Gullers,  är upphandlad byrå för strategiskt insiktarbete och kommunikationsrådgivning. De kan utveckla varumärkesstrategier, kommunikationsstrategier, övergripande kommunikationskoncept som utgår från ett strategiarbete samt målgruppsanalyser. Exempelvis:

 • Internt stöd i kommunikationsstrategiska frågor
 • Ge riktlinjer för kommunikation
 • Kommunikationskoncept och produktion av ett första uttag/exempel av dessa
 • Kommunikations- och budskapsplattformar
 • Digitala strategier
 • Insiktsarbete
 • Analyser
 • Omvärldsarbete och undersökningar, både för en nationell och internationell marknad
 • Varumärkesstrategier
 • Sätta och utvärdera KPI:er
 • Medieträning och kriskommunikation
 • Påverkansarbete (Public Affairs)
 • Bemanning av strategiska seniora tjänster

Så här beställer du tjänster från Gullers

1. Brief

Fyll i en brief (hittas längre ner). Briefen fungerar som en behovsbeskrivning och är grunden för ett möte om uppdraget. Beskriv kommunikationsbehoven så utförligt som möjligt. Skicka briefen till kth@gullers.se  och sätt produktion@kth.se  på kopia.

2. Inledande möte

Gullers bjuder in till ett uppstartsmöte där ni tillsammans resonerar om uppdraget och gemensamt formulerar en uppdragsbeskrivning. Mötet ska säkerställa att beställaren och byrån har en samsyn på uppdraget.
Om uppdraget är av en omfattande karaktär, som gör att det blir svårt att definiera uppdraget direkt i offert, gör Gullers en tidsuppskattning på hur mycket tid som krävs för att utveckla beskrivningen på uppdraget. Denna tid/kostnad ska då godkännas av KTH innan arbetet påbörjas. 

3. Offert

Gullers tar fram en offert för uppdraget. Offerten ska ska vara skriven så att det är tydligt vad som ska levereras och vad det kostar. Kompetenser, timmar, timpris, eventuella delmoment samt en tidsplan ska specificeras. Offerten accepteras av KTH mailledes innan arbetet påbörjas.

4. Arbetet är igång  

Uppdraget startas upp och löper enligt tidplan. Under projektets gång fram till slutlig leverans åligger det Gullers att skicka skriftliga kontakrapporter till beställaren på överenskommelser som sker under projektet. 

Briefmall

Den här briefmallen fungerar som ett beställningsformulär. Försök att fylla i den så tydligt som möjligt och med relevant information för att Gullers ska förstå uppdraget. När briefen är ifylld så döp om den till projektnamnet och maila den till kth@gullers.se  med produktion@kth.se på kopia.
Brief Strategisk och konceptuell kommunikation (docx 59 kB)

Frågor, hjälp och stöd

Om du har frågor, önskar hjälp med din beställning eller önskar stöd i kontakten med Gullers finns det hjälp att få.

Om du tillhör en skola: Kontakta en av skolans kommunikatörer.
Om du tilllhör Gemensamt verksamhetsstöd eller är osäker: Kontakta produktion@kth.se. Uppkopplade till den funktionsmailen är Malin Modig  och Tove Guldbrand  som är projektledare i varumärkesgruppen på Kommunikation och näringslivssamverkan. Malin och Tove har övergripande inblick i samtliga projekt hos Gullers.

Om du har frågor kring KTH:s grafiska profil: Maila grafiskprofil@kth.se  eller läs om Riktlinjer kring grafisk profil