Till innehåll på sidan

Film

Innan du börjar att producera en film så tänk efter vilket budskap du har och hur du vill förmedla det. Om du redan gjort en kommunikationsplan så har du säkert en del svar.

Exempelbild på KTH:s intrografik
Exempelbild på namnskylt
Exempelbild på textplatta
Exempelbild på text direkt på bild utan textplatta

Att tänka på:

 • Filmer ska ha KTH:s introanimation när KTH som avsändare behöver förtydligas t.ex. i SOME .
 • Text kan läggas både direkt mot bild, om läsbarhet garanteras, eller på vit textplatta.
 • Textfärgen ska vara svart eller vit.
 • Textplattor placeras antingen intill filmens vänstersida eller högersida. Texplattor bör aldrig placeras helt i nederkant eller i ovankant.
 • Text ska skrivas i typsnittet Open Sans Regular. Textstorleken bör vara konsekvent i hela filmen.
 • Nyckelord kan skrivas i Open Sans Bold.
 • Namnskyltar visas alltid på namnplatta. 
 • Filmerna ska alltid avslutas med KTH:s logotyp, antingen mot vit eller transparent film.
 • På grund av GDPR ska alla medverkande i filmen ska kriva på modellavtal som ska diarieföras och arkiveras.
  Mer om GDPR och modellavtal för nedlaffning hittas här.
  Information om diarieföring och arkivering hittar du här.

Filmgrafik i Premier Pro

 1. Ladda ner filerna från Dropbox
 2. Följ anvisningarna "KTH Templates_Anvisning" 

Beställa film via vår kommunikationsbyrå OTW

Här hittar du information om hur du beställer en filmproduktion, saker att tänka på samt riktlinjer att förhålla sig till.