Till innehåll på sidan

Film

Innan du börjar att producera en film så tänk efter vilket budskap du har och hur du vill förmedla det. Om du redan gjort en kommunikationsplan så har du säkert en del svar.

Exempelbild på KTH:s intrografik
Exempelbild på namnskylt
Exempelbild på textplatta
Exempelbild på text direkt på bild utan textplatta

Film, sociala medier

I filmformatet 1:1 används KTH:s introanimation för att knyta ihop sociala medier med hur vi kommunicerar i övriga kanaler. Detta format används på Facebook och Instagram och inte på andra sociala medieplattformar som inte stöder formatet, exempelvis Youtube. 

Film för sociala medier, att tänka på:

 • Filmerna ska ha KTH:s introanimation (kontakta grafiskprofil@kth.se  för tillgång av animationen).
 • Text kan läggas både direkt mot bild, om läsbarhet garanteras, eller på vit textplatta.
 • Textfärgen ska vara svart eller vit.
 • Textplattor placeras antingen intill filmens vänstersida eller högersida och ska inte ha en bredd längre än 3/4-delar av filmytan. Texplattor bör aldrig placeras helt i nederkant eller i ovankant.
 • Text ska skrivas i typsnittet Open Sans Regular i storleken 75-100pt. Textstorleken bör vara konsekvent i hela filmen.
 • Nyckelord kan skrivas i Open Sans Bold.
 • Namnskyltar visas alltid på vit textplatta. Namnet skrivs i Open Sans Semibold i storlek 70 eller 80 pt och titeln skrivs i Open Sans Regular i storlek 50 eller 60 pt.
 • Filmerna ska alltid avslutas med KTH:s logotyp, antingen mot vit eller transparent film.

 Film, egna kanaler

Exempelbilder från film i formatet 16:9
Slutplatta med KTH:s logotype

För de filmer i 16:9 format som inte endast visas i sociala medier, till exempel promotionsfilmer, varumärkesfilmer eller informationsfilmer, används samma färger, typsnitt och slutplattor som i filmerna för sociala medier. Däremot används ingen introanimation. Textplattor och namnplattor görs istället med swosh (kontakta grafiskprofil@kth.se  för att få tillgång till dessa).

Film i egna kanaler, tänk på detta:

 • Text kan läggas både direkt mot bild, om läsbarhet garanteras, eller på vit textplatta. Textfärg i svart eller vitt.
 • Namnskyltar visas alltid på vit textplatta med swosh och ska ha en blå linje mellan namn och titel. Den blå linjen ska vara lika lång som namnet eller titeln. 
 • Filmerna ska alltid avslutas med KTH:s logotyp, antingen mot vit eller transpare

Download example video 16:9 format

Beställa film via vår kommunikationsbyrå Prime

Här hittar du information om hur du beställer en filmproduktion, saker att tänka på samt riktlinjer att förhålla sig till.