KTH:s bilder och bildbank

Bilder är starka budskapsbärare som i hög grad bidrar till att stärka KTH:s varumärke.

Administratör i Mediaflowpro

Ange alltid fotografens namn när du använder bilder.

Frågor om bildbanken
Har du bilder som skulle passa bra i KTH:s bildbank eller har frågor kontakta:

Gunilla Iverfelt , Kommunikationsavdelningen

I bildbanken finner du information om bilden, när den är fotograferad och av vem. Om du klickar på ”Bildhistorik” får du fram var och till vad bilden används förut. I nuläget har bildbanksansvariga på KTH:s skolor samt personer på Kommunikationsavdelningen på UF åtkomst till bildbanken.

GDPR påverkar användning av bilder med personer

Den 25 maj träder GDPR i kraft. Användningen av bilder (uppladdning och nedladdning) i bildbanken behöver ta hänsyn till den lagstiftningen. Du som använder en bild från bildbanken behöver ta ansvar för att användningen är i linje med vad som anges i lagstiftningen i form av exempelvis samtycke.

Bilderna får bara användas i KTH:s kanaler

En bild får bara användas på det sätt som det har avtalats med upphovsmannen om. Det vill säga en bild som är friköpt för KTH:s kanaler kan bara användas i sammanhang där KTH är avsändaren.

Inga ändringar i bilden får göras utan upphovsmannens tillstånd

Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra ändringar. För redaktionell publicering finns ibland en praxis som säger att beskärning av bilden kan tillåtas. Förutsättningen är då att bildens innehåll inte förvanskas och att upphovsmannen känner till beskärningen i förväg.

Ange alltid fotografens namn när bilden används

Skyldigheten att ange upphovsmannen följer av upphovsrättslagen och ligger i upphovsmannens ideella upphovsrätt till bilden. I vissa sammanhang är det praktiskt omöjligt att namnge upphovsmannen men de tillfällena är få. Huvudregeln är därför alltid att ange upphovsmannens namn.

På svenska fotografers förbund kan du läsa mer om vad som gäller dig som användare av bilder och vilka rättigheter upphovsmannen har dvs. fotografen.

Om bilder och upphovsrätt på Svenska fotografers förbund


 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-10-25