Till innehåll på sidan

Värdebegrepp för bilder

De bilder som representerar KTH ska laddas med ett antal värden. Dessa är nyskapande, dynamiskt, stjärnor och handlingskraft. Värdebegreppen, som de formuleras nedan, ska ses som ett stöd för den som arbetar med KTH:s bildspråk som helhet eller i form av enskilda bilder.

Utifrån aktuell målgrupp, budskap och kanal finns en stor frihet att tolka och presentera begreppen. Det är dock viktigt att begreppen är tydligt spårbara i KTH:s samlade bildkommunikation. Detta förutsätter en levande diskussion om vårt bildspråk mellan KTH:s kommunikatörer och med andra intressenter inom KTH. Nedan beskrivs hur respektive begrepp kan speglas i våra bilder.

Begrepp: Nyskapande

Detta vill vi säga med bilden: På KTH studerar och arbetar problemlösare som är innovativa och bidrar med omvälvande insikter och uppfinningar. KTH är en organisation med spännande verksamhet som ser verkligheten från flera håll. Vi vågar stå för det oväntade och annorlunda som har stor inverkan på framtiden. Vi är stolta över det vi gör och lyfter fram våra framgångar för att inspirera andra. På KTH finns en fingertoppskänsla och en känsla för vad som är modernt. Vi utmanar befintliga synsätt och har ett starkt samhällsengagemang.

Begrepp: Dynamiskt

Detta vill vi säga med bilden: KTH, och människorna på KTH, är överraskande, vågar vara unika och annorlunda. Vi gör oväntade saker som sticker ut, vi är målinriktade och har energi som tar oss framåt med kraft. KTH har en mångfasetterad, diversifierad och flexibel verksamhet. Vi är öppna med hur vår arbetsprocess ser ut, anpassningsbara och idérika. Det finns ett lekfullt och inspirerande, men seriöst samspel, så väl internt som externt, vilket ger verksamheten motorik.

Begrepp: Stjärnor

Detta vill vi säga med bilden: Vi är starka och framgångsrika personer som är stolta över KTH och oss själva. Alla KTH:are är komplexa personer som har sin egen personlighet och karaktär. Vi har en samhörighet och delaktighet med andra och ser styrkan i att jobba i team. KTH:are är målinriktade, innovativa och medvetna personer som blickar framåt och har/söker kunskap. Vi är inkluderande, nyfikna, positiva och närvarande.

Begrepp: Handlingskraft

Detta vill vi säga med bilden: KTH arbetar utifrån en tydlig plan för en hållbar framtid. Vi är beslutsamma, målfokuserade och framgångsrika individer. KTH:are har en stark vilja att nå toppen och ett självförtroende som gör att vi övervinner hinder och rädslor. Vi är starka, initiativrika och modiga. Därför vågar vi ta för oss.