KTH:s grafiska profil

Våra grafiska profilregler beskriver hur vi synliggör KTH på ett tydligt och konsekvent vis i allt material vi tar fram. På så vis stärker och skyddar vi vårt varumärke samt säkerställer att vi kommunicerar Ett KTH, oavsett var vi gör det.

KTH:s grafiska profilmanual 

I KTH:s profilmanual hittar du riktlinjer kring KTH:s grafiska utryck. Här finns anvisningar kring logotypen, typsnitt, profilfärger, linjeelement och designexempel av broschyrer, annonser, roll-ups med mera.

Ladda ner KTH:s grafiska profilmanual (pdf 2,3 MB)

KTH:s profilfärger
KTH:s logotyp
KTH:s typsnitt
KTH:s linjeelement
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-08-06