Till innehåll på sidan

Grafiska element

Vår grafiska profil bygger på ett antal olika utmärkande grafiska element som
symboliserar och särskiljer KTH.

Logotypen är vår huvudsakliga identitetsbärare och vårt främsta kännetecken. Därefter våra färger och typsnitt. Dessutom har vi den vita ramen samt våra grafiska linjeelement som fungerar som sidfot eller dekoration.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-03-24