Grafiskt element

Syftet med linjeelementet som en del i designen är att föra tankarna till ett dynamiskt intellekt, där idéer, tankar, utbildning, forskning och människor möts. Bilden av en stadssilhuett, ett diagram, en teknisk process eller en ritning kan också tolkas in i elementet.

Elementet finns i två grundversioner:

  • Enfärgad som linje
  • Flerfärgad som linje

I material som är mer specifikt, till exempel årsredovisningar, Powerpoint eller broschyrer kan våra enfärgade linjeelement användas fritt. Det enfärgade linjeelementet finns i: blått, grönt, grått och rosa. De flerfärgade linjerna används endast på övergripande KTH-material.

Elementets konstruktion

Det grafiska elementet ska alltid skalas proportionellt och linjerna ska aldrig vara tunnare än 1 pt.

Flerfärgad version som linje
Enfärgad version som linje

Exempel på användning av det grafiska elementet 

Informationsbroschyr, internationell

Designexempel på corporate material där det flerfärgade linjeelementet används.

Välkomstbroschyr

Designexempel med enfärgat linjeelement och på hur rubriker samt hur vår webbadress placeras.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-23