Till innehåll på sidan

Linjeelement

Syftet med linjeelementet som en del i designen är att föra tankarna till ett dynamiskt intellekt, där idéer, tankar, utbildning, forskning och människor möts. Bilden av en stadssilhuett, ett diagram, en teknisk process eller en ritning kan också tolkas in i elementet.

Elementet finns i två grundversioner:

  • Enfärgad som linje
  • Flerfärgad som linje

De flerfärgade linjerna används endast på övergripande KTH-material.

Elementets konstruktion

Det grafiska elementet ska alltid skalas proportionellt och linjerna ska aldrig vara tunnare än 1 pt.

Flerfärgat linjeelement
Flerfärgad version som linje
Enfärgat linjeelement i KTH-blå
Enfärgad version som linje

Exempel på användning av det grafiska elementet 

Informationsbroschyr med flerfärgat linjeelement
Designexempel på corporate material där det flerfärgade linjeelementet används.
Välkomstbroschyr med enfärgat linjeelement
Designexempel med enfärgat linjeelement och på hur rubriker samt hur vår webbadress placeras.
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-23