Till innehåll på sidan

KTH:s grafiska profil

Vår manual för KTH:s grafiska profil beskriver hur vi synliggör KTH på ett tydligt och konsekvent vis i allt material vi tar fram. På så vis stärker och skyddar vi vårt varumärke samt säkerställer att vi kommunicerar enhetligt, oavsett var vi gör det.

KTH:s grafiska profilmanual

I KTH:s profilmanual hittar du KTH:s grafiska utryck. Här finns anvisningar kring logotypen, typsnitt, profilfärger, linjeelement och designexempel av broschyrer, annonser, roll-ups med mera.

Ladda ner KTH:s grafiska profilmanual (pdf 5,6 MB)

Omslag KTH:s grafiska manual

Uppdatering av den grafiska manualen

I den senaste uppdateringen av KTH:s grafiska manual (200330) har följande ändringar gjorts.

  • Ny disposition och exempelbilder.
  • Två versioner av linjeelement.
  • Webbens blå och gröna sekundärfärg har uppdaterats för att möta tillgänglighetskrav.
  • Storleksförhållanden för de grafiska elementen har tagits fram för formatet A5.
  • Beskrivning av layout med grafiska element, rubrik och brödtext.
  • Utökade riktlinjer kring film.
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-11-11