Till innehåll på sidan

Logotyp

KTH:s logotyp har ett starkt symbolvärde. När den används visar du att du tillhör KTH och är en del av vårt varumärke. Denna logotyp används för kommunikation både nationellt och internationellt.

KTH:s logotyp har ett starkt symbolvärde och visar att det är vi som är avsändare. Den ger tyngd och trovärdighet åt budskapet. Genom att använda vår logotyp på ett konsekvent sett stärker vi igenkänningen av KTH.

Använd logotypen som en logotyp

KTH:s logotyp ligger alltid

  • till vänster
  • med en kronbredds avstånd från ytterkanterna
  • mot vit bakgrund

Det innebär att den till exempel inte får ligga centrerad, i botten, insprängd i textdokument eller på en bild. Logotypen ska användas i sin helhet och får inte beskäras eller ändras. KTH:s logotyp behöver ha en friyta som är en kronbredd.

KTH:s logotyp samt frizon kring logga

Logotypens synlighet och placering

Runt logotypen finns en frizon, som mäts och är lika med kronans bredd. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Syftet är att säkra igenkänning av logotypen och att eventuella tillägg, adresser eller dekorer inte ska uppfattas som en del av logotypen. För ett enhetligt utseende i så väl tryckt som digitalt material ska KTH:s logotyp alltid placeras i övre vänsterkant med en kronbredds avstånd till ytterkant. På profilprodukter och övergripande KTH-material kan centrering av logga godkännas .

Minsta tillåtna storlek på logotypen är 15x15 mm för print och 50x50 px digitalt.

Tänk på att använda rätt logotyp

Om korset i logotypen är ifyllt så har du rätt logotyp. Logotypen står för sig själv och har ingen text som anger skoltillhörighet osv.

Logotyp, enbart krans

Logotyp med enbart krans används mycket restriktivt med godkännande av kommunikationsavdelningen  och endast för speciellt framtaget material som profilprodukter.

En hoodie med KTH:s logotype

Logotyp för användning i sociala medier

Avataren (profilbild) i sociala medier ska vara KTH:s logotyp. En rund och en kvadratisk avatarversion av logotypen finns framtagna för sociala medier och används endast i dessa sammanhang.

För tillgång till avatarlogotyp kontakta grafiskprofil@kth.se