Logotyp

KTH:s logotyp har ett starkt symbolvärde. När den används visar du att du tillhör KTH och är en del av vårt varumärke. Denna logotyp används för kommunikation både nationellt och internationellt.

Logotypen bekräftar att du tillhör en stark och trovärdig organisation. Det ger din kommunikation kraft och dig möjlighet att nå ut längre. Utnyttja KTH:s logotyp för att stärka dig, din avdelning och för att göra KTH mer känt i hela världen.

Använd logotypen som en logotyp

KTH:s logotyp ligger alltid

  • till vänster
  • med en fjärdedels friyta
  • mot vit eller ljusgrå bakgrund

Det innebär att den till exempel inte får ligga centrerad, i botten, insprängd i textdokument eller på en bild. KTH:s logotyp behöver ha en friyta som är en fjärdedel av logotypens storlek.

Logotypens synlighet

Det är viktigt att KTH:s logotyp är synlig och proportionerlig med den enhet som du tar fram. Den minsta storleken som logotypen får användas i är 15mm x 15mm för print och 50 pixlar x 50 pixlar. Se grid för proportioner

Tänk på att använda rätt logotyp

Om korset i logotypen är ifyllt så har du rätt logotyp. Logotypen står för sig själv och har ingen text som anger skoltillhörighet osv.

Logotyp för användning i sociala medier

Avataren (profilbild) i sociala medier ska vara KTH:s logotyp. En rund och en kvadratisk avatarversion av logotypen finns framtagna för sociala medier och används endast i dessa sammanhang.

För tillgång till avatarlogotyp kontakta grafiskprofil@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:grafiskprofil@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-11-23