Till innehåll på sidan

Vem får använda logotypen

Logotypen ägs av KTH och ska användas för att markera KTH som avsändare (till exempel på trycksaker) eller som innehavare (av till exempel lokaler).
KTH:s logotyp får användas av anställda på KTH och ska användas i all extern kommunikation.

  • KTH:s logotype ska endast användas under förutsättningar där KTH visar att något tillhör, ägs, produceras eller drivs av KTH.
  • Alla anställda har rätt att i sitt arbete använda logotypen. Det är dock inte nödvändigt att logotypen finns med i alla kommunikationssammanhang internt på KTH.
  • Studenter har rätt att använda KTH:s logotyp endast på examensarbeten och avhandlingar. Till detta finns särskilda mallar som ska användas.
  • För användning av logotypen i samband med sponsring krävs tillstånd av kommunikationschef, likaså om logotypen ska användas i kombination med andra logotyper.
  • När skolor är avsändare används KTH:s logotyp utan enhetens namn, namnet skrivs enligt en grafisk hierarki. Den grafiska hierarkin finns i tre nivåer. Se avsnittet om grafisk hierarki.
  • I sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram ska logotypen placeras i Png-format enligt angivna pixelmått.