Till innehåll på sidan

Samprofilering - hur KTH syns tillsammans med andra parter

KTH:s varumärke/logotyp exponeras många gånger tillsammans med andra parter. Samprofilering innebär att två eller flera parter samarbetar och är gemensam avsändare.

KTH:s logotyp får användas och kombineras med andra logotyper endast vid samarbeten med avtalade parter utanför KTH. Det kan gälla samarbeten med andra högskolor, universitet, myndigheter, organisationer eller företag. Det finns tre olika nivåer för samarbeten som påverkar logotypens placering och vilken grafisk manual som gäller.

Riktlinjerna beskriver hur olika samarbeten bäst hanteras för att ge parterna optimal tydlighet i kommunikationen. Huvudregeln är att göra det så enkelt och lättolkat som möjligt för mottagaren.

Grundregeln för all samprofilering är följande:

  1. Klargör hur de olika avsändarna förhåller sig till varandra
  2. Respektera varje avsändares specifika identitet och grafiska profil

Innan en designlösning tas fram, definieras alltid vilken kategori av samarbete det handlar om.

Så här gör ni om KTH och annat företag ska samprofileras på namnskyltar

Läs mer om samprofilering på namnskyltar och talarskyltar

Samarbetsformer

1. KTH är den tongivande parten i projektet

KTH:s grafiska profil används och KTH:s logotyp placeras högst upp till vänster. Övriga aktörers logotyper placeras i botten ovanför sidfotslinjen.

2. KTH är jämbördig part

Ingen av aktörernas grafiska profil används och samtliga logotyper placeras i botten.

3. KTH är passagerare i projektet

Den tongivande partens grafiska profil används. KTH:s logotyp finns som samarbetspartner.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-24