Typsnitt

För att KTH:s ordbild ska se enhetlig ut så är det viktigt att vi alla använder rätt typsnitt.

När du använder KTH:s mallar i office eller polopoly så blir typsnitten automatiskt rätt.

Typsnitt för tryck

Klicka för att se typsnitten större

Typsnitt för trycksaker

KTH:s olika typsnitt kan kombineras med varandra. Varje typsnitt finns i ett flertal olika vikter. För rubriker, ingresser och punktlistor används The Sans och för brödtexter används Farnham. Typsnitt får endast användast i svart eller vitt och får läggas mot färgade tonplattor.

Rubriker: The Sans Semibold
Underrubriker: The Sans Bold
Ingesser: The Sans Semibold
Brödtexter: Farnham
Inforrutor, citat och punktlistor: The Sans Bold eller Farnham Regular Italic

I brödtexter använder vi oss av Farnham som med sina kraftigt skurna bokstäver ger hög läsbarhet även i små textgrader.

Typsnitt för webb

På webben används Open Sans i rubriker, ingresser och infoplattor. Open Sans är ett lättläst sans-serif typsnitt som används för KTH i rubriker på webben.

Till brödtexter använder vi Georgia som är ett modernt serifftypsnitt formgivet och anpassat speciellt för att fungera på datorskärmar och i mobiler.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-23