Till innehåll på sidan

Värdefullt värdskap

De positiva effekterna av att KTH arrangerar en kongress är många, både för arrangören för den enskilde deltagaren.

För arrangören

  • Fokus sätts på ditt forskningsområde och din skola
  • Som arrangör kan du påverka det vetenskapliga programmet, genomförandet och kvaliteten
  • Kongressen kan öppna dörrar för dig på den internationella arenan

För KTH

  • Världens ledande forskare får upp ögonen för Sverige och KTH
  • Fler av våra studenter och medarbetare får träffa världens ledande forskare
  • Medias uppmärksamhet riktas mot kongressens ämne vilket kan ge många positiva effekter

För deltagaren

  • Svenska forskare, särskilt yngre, får möjlighet att deltaga
  • Flera svenska forskningsresultat publiceras
  • Du får ta del av opublicerade forskningsresultat

Källa: Kongresshandboken, Björn Masuhr, 2007

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-08-24