Till innehåll på sidan

Digitala konferenser och evenemang

Restriktioner kopplat till rådande pandemi har ökat behovet av att kunna genomföra olika typer av digitala möten. Under de senaste månaderna har tillgängliga lösningar för att hantera detta vidareutvecklats, så att planerad och framtida verksamhet inom KTH ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande vis.
Denna sida sammanställer de alternativ som finns tillgängliga i dagsläget för att genomföra ett digitalt möte.

Zoom: upphandlat mötesalternativ från KTH:s IT-avdelning

Genom verktyget Zoom så finns det ett antal upphandlade alternativ som går att använda vid möten. KTH:s IT avdelning kan ge rekommendationer och se till att ni kommer igång med det digitala mötet, men det finns däremot ingen möjlighet att någon från IT avdelningen kan sitta med och sköta mötet tekniskt under en hel konferens eller event.

Det är viktigt att personen/personerna som är ansvariga för mötet lär sig att hantera Zoom. IT avdelningen kan även ge en liten snabbutbildning i hur man kan gå tillväga innan det digitala genomförandet om behov finns.

Vid förfrågningar till KTH IT support, kontakta dem på it-support@kth.se .

Om det skulle bli stora problem under själva genomförandet, når ni IT avdelningen under dagtid, på telefonnummer 08-790 66 00.

Zoom-Meeting

 • Ingen kostnad.
 • Max antal deltagare: 500 personer
 • Alla deltagare syns på bild, 25 personer per block.
 • Interagerande mellan mötesansvarig och deltagare. Åhörarna kan vara aktiva i mötet.
 • Deltagare kan ställa frågor i chatten samt räcka upp handen.
 • Gruppdiskussioner via breakout rooms är möjlig.

För mer information, se Zoom .

Zoom Webinar

 • Licensen lånas ut av KTH IT support. Maila en förfrågan till it-support@kth.se .
 • Max antal deltagare: 1000 personer, bekostas av KTH-IT.
 • Det är endast bild på värden och några till som är panelister, övriga syns inte.
 • Envägskommunikation där deltagarna lyssnar och inte interagerar.
 • Deltagare kan chatta samt räcka upp handen.
 • Frågor kan ställas via Q & A.
 • Det finns inte breakout rooms.

För mer information, se Zoom-Webinar .

Skillnader mellan Zoom meeting och Zoom webinar .

Profilering av KTH i digitala evenemang

KTH:s centrala varumärkesgrupp har tagit fram material som kan användas vid digitala möten, evenemang och konferenser där KTH är avsändare. 

Profilering av KTH i digitala evenemang

Upphandlade leverantörer

Om man är i behov av andra plattformar än Zoom hjälper våra upphandlade leverantörer till med lösningar.

Vetenskapliga konferenser

Vid digitala möten gällande vetenskapliga konferenser kan ni vända er till vår konferens- och kongress arrangör, Meetx .

Evenemang

Vid digitala möten gällande olika evenemang kan man vända sig till vår upphandlade leverantör för teknikstöd, Blackbox .

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-04