Till innehåll på sidan

Rutiner vid konferenser på KTH

KTH:s Campus är en levande miljö där det även finns möjligheter att arrangera konferenser och kongresser. Utbildning och forskning är den främsta verksamheten på campus, därför är det viktigt att sätta sig in i vilka riktlinjer som finns för konferensverksamheten och vilka tjänster som finns för att underlätta i planeringen och genomförandet.

Kostnader

Bokningar av föreläsningssalar och övningssalar på campus som avser konferenser och kongresser debiteras av KTH:s lokalbokning med ett konferenspåslag om 15 procent. För dessa 15 procent får arrangören den utrustning och de tjänster som erbjuds av KTH:s IT-avdelning samt lokalserviceavdelning. 

Övriga kostnader för produkter och tjänster debiteras enligt en prislista och fakturaras av lokalserviceavdelningen samt IT-avdelningen.

Bokning

Mer information om hur du bokar lokaler, utrustning och tjänster hittar du under varje flik. Var ute i god tid med alla beställningar. Efterfrågan av lokaler, utrustning och tjänster är stor under vissa perioder på året.

Rutinerna kring beställningar av utrustning och tjänster skiljer sig något åt beroende på storleken på konferensen eller kongressen. KTH:s konferenskonsult finns dock alltid tillhands för råd och stöd för de konferenser och kongresser som arrangeras på KTH oavsett storlek. Nedan beskrivs vad som gäller:

Konferenser med färre än 150 deltagare

Den utrustning och de tjänster som ingår i lokalhyran för konferenser beställs direkt via lokalserviceavdelningen respektive IT-avdelningen.

Lokalserviceavdelningen 9200@admin.kth.se

IT-avdelningen av-teknik@kth.se

Konferenser med 150 deltagare eller fler

Den utrustning och de tjänster som ingår i lokalhyran för konferenser beställs via
evenemang@kth.se .

Försök att vara ute i god tid med dina beställningar. KTH har ett stort antal evenemang per år och efterfrågan på lokaler, teknisk utrustning och platser för förtäring är stor.

Evenemangsgruppen finns till för att underlätta för dig som arrangör. Hittar du inte svaren på dina frågor här eller vill ha ytterligare information, kontakta oss gärna.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-18