Till innehåll på sidan

Beställning av skyltning vid konferens

En konferens eller en kongress kräver bra skyltning för att gästerna ska hitta och känna sig välkomnade och trygga vid ankomsten till KTH. Det finns mallar som hjälp vid framtagande av skyltinnehåll och KTH:s hantverkare hjälper till med placeringen av skyltar.

Hänvisningsskyltar

Beroende på vilka lokaler som används samt vilken typ av gäster som kommer till konferensen eller kongressen kan det vara bra att använda sig av hänvisningsskyltar på campus. KTH har två storlekar av hänvisningsskyltar: 70x100 cm eller 50x70 cm.

Innehåll

Produktion av skyltarnas innehåll producerar arrangören och sätter upp i skyltarna som hantverkarna sätter ut. Läs mer under upphandlade tjänster om hur du använder KTH:s upphandlade leverantörer för formgivning samt tryck för hjälp med denna produktion.

Det finns mallar  framtagna för KTH:s hänvisningsskyltar.

Beställning

Beställningar av skyltställ görs till KTH:s hantverkare på lokalserviceavdelningen, 9200@admin.kth.se , när det är färre än 150 deltagare på konferensen. Vid större konferenser gör konferenskonsulten dessa beställningar i samråd med arrangören. Vid beställning av hänvisningsskyltar var noga med att uppge de adresser där du vill ha skyltarna utplacerade och vid vilken tid dessa ska finnas på plats samt kan hämtas.

Att tänkta på vid skyltning

Har konferensen eller kongressen många externa gäster är det viktigt med hänvisningsskyltar på campus för att hitta till rätt lokal. Till externa gäster kan det vara bra att bifoga en karta över campus i inbjudan.

Då det sker många ombyggnationer på campus är det viktigt att tänka över hur gästerna enklast når konferensen eller kongressen och om det krävs extra skyltar.

Ibland sker det många olika konferenser på campus samtidigt och flera hänvisningsskyltar används. Tänk därför på att producera ett tydligt innehåll till skyltarna.

Övrig skyltning

Digitala tavlor i KTH Entré

Du kanske vill synliggöra din konferens genom att annonsera på digitala tavlor i KTH Entré . Förfrågningar skickas till entrehallen@kth.se .

KTH-kalendern

I KTH-kalendern  kan du visa upp din konferens eller evenemang, synlig både på den externa och interna hemsidan eller bara det ena alternativet.

Anmäl konferenser eller evenemang till kalendern .

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-10