Till innehåll på sidan

Beställning av teknik vid konferens

KTH:s IT-avdelning ansvarar för den befintliga tekniken i KTH:s lokaler och erbjuder support för konferenser och kongresser. Det är bra att se över de tekniska förutsättningarna tidigt i planeringen då detta ofta är en viktig komponent vid genomförandet av en konferens eller kongress.

AV- Teknik

Det finns teknisk standardutrustning i KTH:s lokaler som varierar beroende på sal men som täcker de flesta enklare konferensbehov. Viss övrig utrusning finns att hyra internt på KTH men om konferensen eller kongressen kräver en mer avancerad teknisk lösning beställs denna av en av de många leverantörer som finns i Stockholm. Det finns i dagsläget ingen upphandlad leverantör.

Tekniker

KTH:s AV-tekniker kan i mån av tid hjälpa till vid uppstarten av en konferens eller kongress och gå igenom den teknik som finns. Därutöver finns möjlighet att kontakta AV-tekniker vid behov som då försöker bistå så snart som möjligt.

Beställning

Beställningar görs till IT-avdelningen av-teknik@kth.se .

Att tänka på vid beställning av teknik

Se över vilken typ av teknik som finns i den bokade lokalen och gå igenom vilka förutsättningar som krävs för de planerade aktiviteterna.

Var ute i god tid med din beställning till KTH:s AV-teknik. De har begränsade resurser och när det sker flera evenemang samtidigt kan utrustning och support bli uppbokade.

Vid konferenser och kongresser som endast använder sig av den befintliga utrustningen och KTH:s interna tekniksupport är det bra att utse en ansvarig för tekniken som sätter sig in i systemet innan konferensen eller kongressen.

Om konferensen eller kongressen innehåller digitalt presentationsmaterial så ska detta testas på den dator som ska användas vid presentationen för att säkerhetsställa att alla element fungerar. Om det ska hållas flera olika presentationer är det bra att använda en specifik visningsdator.

Briefa eventuella talare kring vilken teknik som kommer att användas, speciellt vilken typ av mickar som kommer att användas och ta in eventuella önskemål. Vissa talare vill kunna ha utrymma att gå runt med en mygga medan vissa föredrar en bordsmick.

Kontrollera hur mycket tid som behövs för riggning av teknik och se till att teknikerna har tillgång till lokalen.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-18