Till innehåll på sidan

Vad behövs inför en konferens?

För att en konferens eller kongress ska komma till stånd krävs noggrann planering och administration innan, under och efter mötet.

 Det vetenskapliga innehållet är viktigt men som arrangör har du också ett antal praktiska frågor att besvara i samband med planeringen, t ex:

  • Vilka mål har konferensen?
  • Hur kan man på bästa sätt designa konferensen för att nå målen?
  • Hur många deltagare förväntas?
  • Vilken lokal passar?
  • Vem tar hand om anmälningarna?
  • Ska konferensen ha en hemsida?
  • Behövs hotellrum? Vem administrerar dessa?
  • Vilken teknisk utrustning behövs?
  • Ska det finnas ett socialt program?
  • Hur ska abstractprocessen hanteras?

Kontakta gärna evenemang@kth.se  om ni vill diskutera eller ha mer information kring dessa frågor.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-04-21