Till innehåll på sidan

Abstracthantering vid vetenskapliga konferenser

När det gäller vetenskapliga konferenser och kongresser menar man med abstract en kort summering av det föredrag som deltagaren vill presentera på mötet.

Abstractprocessen ingår som underlag för delar av det vetenskapliga programmet. Deltagarna har möjlighet att skicka in abstracst i förväg. Ett abstract redovisas vanligen muntligt eller i form av en poster (affisch).

Hanteringen av abstracts är en process som kan delas in i följande delmoment (Kongresshandboken, Björn Masuhr, 2007):

  • Projektering
  • Inlämning
  • Bedömning
  • Programläggning
  • Publicering
  • Presentation

För att hantera samtliga moment på ett professionellt sätt krävs pålitliga datasystem som är lätta att använda för alla inblandade och kompetens kring hur processen går till.

KTH har numera ramavtal med PCO:er (Professional Conference Organiser) som erbjuder tjänsten inom avtalet. Kontakta evenemang@kth.se  för mer information.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-16