Till innehåll på sidan

Deltagarhantering vid en konferens

Att ta hand om anmälningar och betalningar av deltagaravgifter är ett tidskrävande arbete som kräver ett säkert och bra system. Dessutom ska deltagaren få en bekräftelse på sin anmälan, ha någon att ringa med sina frågor och ändringar, anmälningsläget ska följas upp för beställningar/avbeställningar, betalningen av deltagaravgiften ska administreras etc.

Många arrangörer på KTH väljer att anlita en PCO (Professional Conference Organiser), en professionell kongressorganisatör som tar hand om förfarandet. Kostnaden för detta måste ställas mot kostnaden för internt nedlagd tid och de vardagliga arbetsuppgifter som får sättas åt sidan. Självklart spelar också mötets storlek in.

KTH kan hantera anmälningar elektroniskt och nu finns även en betalningsfunktion kopplad till upphandlat anmälningssystem så vi kan ta emot deltagaravgifter på ett säkert sätt. Betalningsfunktionen innefattar endast betalningar med kreditkort.

KTH:s ramavtal ​​​​​​​Anmälningssystem för event ​​​​​​​

Kontakta evenemang@kth.se  för ytterligare information.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-06