Till innehåll på sidan

Ekonomi och budget för en konferens

Beroende på kongressens/konferensens storlek och komplexitet, genererar mötet en ekonomi som behöver styras och kontrolleras. Budgetering, momsfrågor, utgående och inkommande fakturor, förskottsbetalningar, intern redovisning etc. Uppgifterna kan vara många när det gäller mötets ekonomiska administration.

Har du ekonomiska frågor, kontakta den ekonomiansvarige på din skola/institution/motsvarande. Evenemangsgruppen på KTH kan också hjälpa till med t ex budgetmallar, momsfrågor, olika alternativ för inbetalning av deltagaravgifter mm.

Moms i samband med konferenser som arrangeras av KTH:

När du gör en budget för konferensen ni ska arrangera ska den alltid tas fram exkl. moms.
Så är alltid fallet när det är KTH som står för de ekonomiska utfallet för konferensen.

Budgeten räknas alltid exkl. moms, men på deltagaravgifterna ska man alltid lägga på moms som ska betalas av konferensdeltagarna.
Det är bra att känna till att det kan vara olika momssatser för olika deltagargrupper.

För mer information om moms vid konferenser kontakta då personen på er skola som är redovisningsansvarig för mer information. Om ni har frågor kring budgeten för konferensen kontakta då evenemang@kth.se , för vidare dialog.

Budgetmall för konferens eller kongress (xls 47 kB)

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-08-24