Till innehåll på sidan

Marknadsföring av konferens

Ett välorganiserat möte är viktigt men utan rätt deltagare blir inte mötet framgångsrikt. De flesta konferenser och kongresser vill ha så många deltagare som möjligt och därför arbetar de flesta organisationer med mötets marknadsföring.

Vilken är målgruppen? Hur ska vi profilera mötet? Vad ska ingå i marknadsmixen; annonser, nyhetsbrev, hemsida, trycksaker, deltagande vid andra kongresser? Frågorna är många och utifrån mötets storlek och struktur kan man hitta en lämplig nivå för marknadsföringen.

Via KTH:s upphandlade leverantörer inom tryck, layout och form har ni möjlighet att få hjälp med strategier och framtagning av applikationer. Läs mer här:

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-04-27