Till innehåll på sidan

Sponsorer

Sponsorintäkter är många gånger en viktig intäktskälla för kongresser.

Olika möten har olika traditioner. Exempelvis att antingen arbeta med ekonomiska bidrag eller att sponsorerna får betala till exempel konferensväskan eller kongressmiddagen.

Ett sätt att strukturera det hela är med hjälp av sponsorpaket, till exempel guld, silver och brons, där arrangören erbjuder olika motprestationer för sponsorernas bidrag.

För mer information se KTH:s ekonomihandbok , kapitel 5 Externa medel.

Kontakta ekonomiavdelningen på din enhet för ett godkännande av värdet av sponsormedlet. Kontakta sedan avtalsjuristerna  för att få hjälp med att ta fram ett sponsoravtal.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-02-04