Till innehåll på sidan

Utställning vid konferens

En kommersiell utställning är, utöver deltagaravgifter och sponsorintäkter, ett tredje sätt att finansiera en konferens/kongress och kan vara en viktig del av mötets innehåll.

På KTH finns inga särskilda ytor avsedda för utställningar. Vi använder ytor i nära anslutning till våra föreläsningssalar i den mån det går. Ibland tömmer vi även övningssalar på möbler för att frigöra yta för utställningar eller posterskärmar.

En kommersiell utställning ska marknadsföras, säljas, administreras och genomföras. Om ni inte vill hantera kontakten med utställarna själva kan ni lämna över detta arbete till en PCO (Professional Conference Organiser).

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-04-25