Till innehåll på sidan

Konferens- och kongresstjänster

För att arrangera en vetenskaplig konferens eller kongress med ett lyckat resultat krävs tid och resurser. KTH har ett ramavtal för konferens- och kongresstjänster med Sweden Meetx AB, en "professional congress organizer" (PCO). De bidrar med både erfarenhet och kunskap kring arrangemanget av vetenskapliga konferenser.

Avtalet innefattar hjälp med olika delar vid såväl fysiska som digitala möten, helt eller delvis, för vetenskapliga konferenser (en större konferens av hög internationell klass inom ett forskningsområde) som KTH genomför.

Beställning av uppdraget sker via Wisum av inköpsansvarig eller av skolan utsedd beställare. 

Kontaktuppgifter till Meetx

Sweden MEETX AB
412 94 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-708 86 90
E-post: KTH@meetx.se

Kontaktperson:

Maja Törngren
Telefon: +46 (0)701 61 68 29

Avtalet omfattar bland annat följande tjänster 

 • Deltagarhantering
 • Hotellbokningsservice
 • Abstracthantering
 • Projektledning
 • Uppföljning och utvärdering
 • Digital plattform

Avrop via Wisum

Så här gör du:

 • Logga in i Wisum
 • Välj Produkter och tjänster
 • Välj Konferenser och evenemang
 • Välj Vetenskapliga konferens- och kongresstjänster
 • Välj Avropsmall och beskrivning
 • Fyll i och ladda ned Wordmallen ”Brief_mall_Vetenskapliga_Konferens-kongresstjänster” och exceldokumentet ”Avropsmall_Vetenskapliga_Konferens-kongresstjänster.xltx”. Bifoga dokumenten i avropet.
 • Följ steg för steg beskrivningen.
 • Leverantören kontaktar sedan beställaren med en offert.
 • KTH ska godkänna offerten innan arbetet påbörjas.
 • Bifoga det slutgiltiga underlaget från leverantören som en bilaga i Wisum. Under projektets gång kanske avropet ändras, vissa delar tas bort och andra tillkommer.
 • Vid fakturering i Agresso är det viktigt att lägga med underlag och offerter som bilagor.

Evenemangsgruppen kan vara rådgivande och ge stöd i processen, för mer information eller vid frågor kan du gärna kontakta dem, evenemang@kth.se .

Ramavtal konferens- och kongresstjänster , fyll i ordet "konferens" i sökrutan.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-07-02