Till innehåll på sidan

Profilprodukter

På KTH finns ett standardsortiment av profilprodukter som erbjuder visst material som kan vara användbart vid konferenser och kongresser såsom block, pennor, enklare gåvor m.m. Dessa beställs genom Wisum . Om det finns behov av att ta fram en ny produkt med KTH:s grafiska profil använder man sig av den upphandlade leverantören.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-16