Till innehåll på sidan

Digitala konferenser och events

Restriktioner kopplat till rådande pandemi har ökat behovet av att kunna genomföra olika typer av digitala möten. Under de senaste månaderna har tillgängliga lösningar för att hantera detta vidareutvecklats, så att planerad och framtida verksamhet inom KTH ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande vis.
Denna sida sammanställer de alternativ som finns tillgängliga i dagsläget för att genomföra ett digitalt möte.

Zoom: upphandlat mötesalternativ från KTH:s IT-avdelning

Genom verktyget Zoom finns det ett par upphandlade alternativ som går att använda vid möten. KTH:s IT avdelning kan ge rekommendationer och se till att ni kommer igång med det digitala mötet, men det finns däremot ingen möjlighet att någon från IT avdelningen kan sitta med och sköta mötet tekniskt under en hel konferens eller event.

Det är viktigt att personen/personerna som är ansvariga för mötet lär sig att hantera Zoom. IT-avdelningen kan även ge en liten snabbutbildning i hur man kan gå tillväga innan det digitala genomförandet om behov finns.

Vid förfrågningar till KTH IT support, kontakta dem på it-support@kth.se .

Om det skulle bli stora problem under själva genomförandet, når ni IT avdelningen under dagtid, på telefonnummer 08-790 66 00.

Zoom-Meeting

 • Ingen kostnad.
 • Max antal deltagare: 500 personer
 • Alla deltagare syns på bild, från 25 personer per block.
 • Interagerande mellan mötesansvarig och deltagare. Åhörarna kan vara aktiva i mötet.
 • Deltagare kan ställa frågor i chatten samt räcka upp handen.
 • Gruppdiskussioner via breakout rooms är möjlig.

För mer information, se Zoom .

Zoom Webinar

 • Licensen lånas ut av KTH IT support. Maila en förfrågan till it-support@kth.se .
 • Max antal deltagare: 500 personer, det är ingen kostnad.
 • Max antal deltagare: 1000 personer, det kostar 3000 kr per vecka.
 • Det är endast bild på värden och några till som är panelister, övriga syns inte.
 • Envägskommunikation där deltagarna lyssnar och inte interagerar.
 • Deltagare kan chatta samt räcka upp handen.
 • Frågor kan ställas via Q & A.
 • Det finns inte breakout rooms.

För mer information, se Zoom-Webinar .

Skillnader mellan Zoom meeting och Zoom webinar .

Zoom + filmning av KTH:s medietekniker

 • Upplevelsen blir som ett tv-program med talare och programledare på ett och samma ställe. Publiken är med via zoom samtidigt.
 • Deltagarna ser talarna och presentationer via power point, men de ser inte publiken. Talare och programledare ser deltagarna via zoom.
 • Parallellt kan detta köras via exempelvis Youtube. De inbjudna får en länk till zoom och en länk till Youtube. Via Youtube kan endast skrivna frågor hanteras.
 • Man kan ta ut ljudet från zoom så att talarna hör frågorna.
 • KTH:s medietekniker bemannar filmningen och ser till att det funkar tekniskt och mötesansvarig ser till att upprätta det som krävs i zoom.
 • Det behövs en redaktör som hanterar frågor och dylikt i zoom.

Kostnad:

Två tekniker, 1600 kr/timma

Teknisk utrustning, 2000 kr

Vid förfrågningar av filmning, kontakta: it-support@kth.se .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-20