Till innehåll på sidan

Rutiner på KTH för event och konferens

KTH:s Campus är en levande miljö där det även finns möjligheter att arrangera event. Utbildning och forskning är den främsta verksamheten på campus, därför är det viktigt att sätta sig in i vilka riktlinjer som finns för eventverksamheten och vilka tjänster som finns för att underlätta i planeringen och genomförandet.

Kostnader

Bokningar av föreläsningsalar och övningsalar på campus som avser event debiteras av KTH:s lokalbokning med ett eventpåslag om 15 procent. För dessa 15 procent får arrangören den utrustning och de tjänster som erbjuds av KTH:s IT-avdelning samt lokalserviceavdelning. Om man inte önskar dessa tjänster kan lokalen bokas utan detta påslag. Du kan läsa mer om varje tjänst via vänstermenyn.

Övriga kostnader för produkter och tjänster debiteras enligt en prislista och fakturaras av lokalserviceavdelningen samt IT-avdelningen.

Bokning

Mer information om hur du bokar utrustning, lokaler och tjänster hittar du under varje flik i vänstermenyn. Var ute i god tid med alla beställningar. Efterfrågan av lokaler, utrustning och tjänster är stor under vissa perioder på året.

Evenemangsgruppen finns till för att underlätta för dig som arrangör. Hittar du inte svaren på dina frågor här eller vill ha ytterligare information, kontakta oss gärna på evenemang@kth.se .

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-03